(Beleids)adviseur Gemeente Steenbergen 32 uur

/(Beleids)adviseur Gemeente Steenbergen 32 uur

(Beleids)adviseur Gemeente Steenbergen 32 uur

Steenbergen
Geplaatst 2 maanden geleden

Vacature (Beleids)Adviseur Gemeente Steenbergen 32 uur per week; Einddatum 31 maart 2020 met optie tot verlenging

De gemeenteraad heeft in juni 2019 een visie op dienstverlening vastgesteld. Voor de vertaling van deze visie naar een uitvoeringsprogramma dienstverlening zoeken wij een: strategisch adviseur dienstverlening (tijdelijk dienstverband voor de duur van een half jaar, met optie op verlenging of vast dienstverband, voor 24 – 32 uur per week)

De ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op de dienstverlening van gemeenten. De verhoudingen tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners veranderen. Technologische ontwikkelingen gaan snel. De Rijksoverheid stelt hoge eisen aan de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening. De ‘klant’ moet producten digitaal kunnen afnemen, met aandacht voor hen die niet of minder digitaal vaardig zijn. Inwoners en ondernemers hebben verschillende verwachtingen, willen zelf hun zaken regelen, hun manier van contact kiezen, ook steeds meer buiten kantooruren. Inspelen op de ontwikkelingen vraagt om digitalisering, om goede interne processen, om ontwikkeling van vaardigheden van onze medewerkers. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en behoeften blijft de gemeente werken aan een eigentijdse dienstverlening.

Onder dienstverlening verstaan wij meer dan informatieverstrekking of het leveren van producten en diensten. Het gaat ook om het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving (participatie), het faciliteren en voortijdig betrekken van belanghebbenden bij beleidsontwikkeling of planvorming (zoals bedoeld met de aanstaande Omgevingswet), en hoe we omgaan met bezwaren, klachten en meldingen. Dienstverlening is dus veelomvattend; het gaat om de verbinding van de gemeente met de samenleving.

Wat ga je doen?
Je belangrijkste taak is het opstellen van een uitvoeringsprogramma dienstverlening. De onlangs vastgestelde visie is hiervoor kaderstellend. De opstelling van het uitvoeringsprogramma vindt plaats in samenspraak met de gemeentelijke organisatie en eventueel ook samen met inwoners, ondernemers, bezoekers, verenigingen, instellingen, ketenpartners of andere belanghebbenden. Vervolgens vertaal je het uitvoeringsprogramma naar concrete haalbare plannen, en implementeert deze op pragmatische wijze in diverse (deel)projecten.  Tevens bewaak je de voortgang ervan.

Daarnaast adviseer je organisatiebreed over de kwaliteit van dienstverlening, waarbij je trends, externe ontwikkelingen en technologische mogelijkheden vertaalt naar de situatie en ambitie van de gemeente Steenbergen. Hiervoor laat jij je mede inspireren door externe deskundigen en goede voorbeelden uit bedrijfsleven en overheidsorganisaties, en betrekt hierbij medewerkers uit de organisatie. Je zorgt ervoor dat er één organisatiebrede lijn op dienstverlening wordt ontwikkeld en behouden.

Een belangrijk onderdeel is de voortgaande digitalisering van dienstverlening. Denk aan het digitaal aanvragen van een subsidie, het via een digitale kaart bekijken van data over de fysieke leefomgeving of het digitaal ontvangen van een gemeentebesluit. Het doel hiervan is: hogere tevredenheid over digitale dienstverlening onder inwoners en ondernemers. Niet alleen ‘de voorkant’ is  hierbij van belang, maar zeker ook de backoffice en de vakafdelingen.

Proces- of ketengericht is dan een belangrijk aandachtspunt. Ook adviseer je over de monitoring van de tevredenheid over de gemeentelijke (digitale) dienstverlening.

Wie zoeken wij?
We zoeken een ervaren adviseur met een werk- en denkniveau op tenminste HBO-niveau. Je hebt een duidelijke visie op dienstverlening, en hebt al de nodige ervaring opgedaan binnen het aandachtsveld van (bij voorkeur gemeentelijke) dienstverlening.  Je bent bekend met de actuele (juridische, technische en beleidsmatige) ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening.
Je bent communicatief vaardig, je inspireert collega’s, en bent in staat om de verbinding te maken tussen de verschillende organisatieonderdelen.  Tevens kun je sparren met zowel medewerkers als ook bestuurders.
Je hebt ervaring met projectmatig werken binnen een gemeentelijke omgeving, je kunt makkelijk schakelen tussen strategie en uitvoering, en bent in staat om visie te vertalen naar concrete organisatiebrede doelstellingen en maatregelen voor de betere dienstverlening.

Vacature kenmerken

CategorieOverig

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Uw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd kan plaatsvinden. In ons privacy statement kunt u nalezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken.

2019-09-03T15:19:04+00:00
Translate »