Projectleider implementatie Omgevingswet

/Projectleider implementatie Omgevingswet

Projectleider implementatie Omgevingswet

Roosendaal
Geplaatst 3 weken geleden

Projectleider implementatie omgevingswet groep Wabo
  (36 uur per week voor 6 maanden)
“Een verbindende projectleider voor de groep WABO die met verstand van huidige en toekomstige wet en regelgeving, en samen met de groep het werken met de nieuwe ontwikkelingen gaat organiseren”

Jouw opdracht
De groep WABO is belast met het proces van vergunningsverlening.  De groep bestaat uit 2 Wabo-regisseurs en 4 regisseurs Wabo. Daarnaast kent de groep een monumentenspecialist (met parttime ondersteuning), een secretaris welstand en monumenten (CRK), een constructeur en een project assistent.
De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging  (WKB) gaan zorgen voor veranderingen. Als groep willen we hierop goed voorbereid zijn. Op dit moment is de groep nog niet klaar voor grote opgaven en hebben ondersteuning nodig om zich hierop te organiseren. Wij willen na deze opdracht een stabiele groep zijn, die weet wat van hen verwacht wordt bij het inwerking treden van de Omgevingswet en WKB en actief bijdraagt aan verbeteren van  het vergunningsverleningsproces.  Hiermee heeft de groep sturing en controle over hun workload en kwaliteit van vergunningverlening.
Als projectleider krijg je een stevige ontwikkelopdracht mee. Aan de ene kant zullen werkprocessen, functies, rollen en competenties voor de medewerkers moeten worden beschreven. Anderzijds zal veel aandacht aan de menskant van het werken in het bestaande team besteed moeten worden. Samen met de groep zorg je voor de voorbereiding van te maken keuzes die consequenties hebben voor het vergunningsverleningsproces, de inzet van capaciteiten en de financiering daarvan.
De projectleider gaat samen met de groep onder andere:

 • Een Impactanalyse maken van de huidige omgevingsvergunningen proces ten opzichte van de Ow;
 • Een nieuwe beschrijving maken van de omgevingsvergunningproccessen onder de Ow;
 • Ondersteunen bij het implementeren van de omgevingsvergunningprocessen in de nieuwe software onder de Ow;
 • In het kader van de omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsactiviteit (OPA) advies uitbrengen over
  • Raad besluit over gebruik van haar adviesrecht (nu verklaring van geen bedenkingen).
  • Raad besluit wanneer participatie verplicht is.
  • B&W wijst gevallen aan waarbij uitgebreide procedure van toepassing is, raad kan hierover adviseren.
 • Input leveren voor het aanpassen van de Legesverordening in het kader van de Ow en WKB
 • Input leveren voor het aanpassen van de financiële afspraken met de uitvoeringsdiensten.
 • In overleg met de projectleider Omgevingswet afstemmen van activiteiten en de planning en de daarbij behorende risico’s in beeld brengen.

Daarnaast wil de groep zich ontwikkelen naar een groep die integraal werkt aan resultaten. Hiervoor zullen verbindingen met andere groepen binnen het fysieke domein moeten worden gelegd en verstevigd. Als projectleider zoek je samen met de groep naar afstemming binnen de groep en ook met andere groepen. Doel is om de medewerkers van het vergunningenproces in de beleidscyclus (Ruimtelijke kringloop) goed te positioneren.
Bij de uitvoering van je opdracht stem je af met de projectleider Omgevingswet, groepsontwikkelaar, programmaregisseur en directie.

Jouw kracht

Als projectleider ben je in staat om mensen mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen. Je weet mensen te overtuigen, te stimuleren en mee te nemen in jouw verhaal.  Je durft kritisch naar processen te kijken en  weet  vervolgens een  vertaling te maken naar de toekomstige nieuwe processen.  
Wij vinden dat je voor deze opdracht minimaal over de volgende competenties moet beschikken:

 • Je beschikt minimaal over een HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt voldoende kennis van relevante wet- en regeling zoals de Wabo.
 • je bezit de kennis van de uitgangspunten van de Omgevingswet en hebt heel duidelijk zicht op wat de transitie vraagt binnen het omgevingsvergunningenproces bij de gemeente.
 • je richt je, in samenspraak met de projectleider Ow, op het omgevingsvergunningenproces, in de gehele beleidscyclus van de Ow;
 • Ervaring op het vlak van projectleiderschap in het VTH domein is een vereiste. Je hebt ervaring of affiniteit met het werken in een politiek-bestuurlijke organisatie, je kunt omgaan met verschillende belangen en je kan snel schakelen.
 • Daarnaast heb je ervaring met het implementeren van nieuwe werkwijzen en procesverbeteringen. Een zeer goed procesmatig inzicht is een vereiste.

Het gaat om een opdracht voor de duur van 6 maanden.

Vacature kenmerken

CategorieOverheid

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Uw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd kan plaatsvinden. In ons privacy statement kunt u nalezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken.

2020-11-10T15:55:54+01:00
Translate »