Projectleider Omgevingsplan Gemeente Breda

/Projectleider Omgevingsplan Gemeente Breda

Projectleider Omgevingsplan Gemeente Breda

Breda
Geplaatst 1 maand geleden

Vacature: Projectleider Omgevingsplan gemeente Breda – 32 uur pw / 1 januari 2021 – 31 december 2022 – met optie tot verlenging

Intro:
Breda bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Uiteraard werken we aan het voldoen van de vereisten per 1 januari 2022. Maar Breda wil meer! We willen dat het Omgevingsplan in 2024 helemaal klaar is. Kom jij ons helpen deze ambitie waar te maken?

Het Opgaveteam Omgevingswet werkt aan het implementeren van de verandering die de nieuwe wet met zich meebrengt in de organisatie. Het opgaveteam werkt aan de processen en de producten (zoals het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie). Een van de opgaven is om voor het gehele grondgebied één omgevingsplan te maken. Alle bestemmingsplannen gaan hierin op. Er ligt een plan van aanpak voor de transitie van bestemmingsplannen naar een (tijdelijk) omgevingsplan.  We zijn gestart met het opstellen van een eerste omgevingsplan (casco).  Aan jou de taak dit verder op te pakken en samen met anderen te zorgen voor de totstandkoming van het omgevingsplan en regie te voeren over de transitie tot de inwerkingtreding per 1 januari 2022 (tijdelijk omgevingsplan) en de periode daarna waarin we werken aan één omgevingsplan.  Daarvoor zoeken wij een pragmatische projectleider.

Het opgaveteam werkt samen met leidinggevenden aan de implementatie in de organisatie: het invoeren van de processen en het ‘laden’ van de producten en systemen.
Net als voor het Omgevingsplan hebben we binnen het opgaveteam ook voor de andere instrumenten uit de Omgevingswet projectleiders (zoals de omgevingsvisie, programma’s e.d.). Je werkt samen met deze projectleiders om het totaal van de veranderingsopgave te bewaken; zijn alle instrumenten goed op elkaar afgestemd,  werken de keuzes binnen het ene instrument goed door in het andere instrument, worden de noodzakelijke keuzes gemaakt? Met elkaar vergroten we de kennis over de wet en gezamenlijk zorgen we er ook voor dat deze kennis zich ook verspreid over de organisatie, zodat iedereen die er vanaf 1 januari 2022 mee moet gaan werken ook over de kennis en gewenste vaardigheden beschikt.

Wat ga je doen?

 • Je zorgt ervoor dat Breda is voorbereid op 1-1-2022 en aan de wettelijke verplichtingen voldoet, dat betekent in ieder geval dat we voor Breda een goed werkend ‘tijdelijk omgevingsplan’ hebben;
 • Je zorgt ervoor dat het nieuwe Omgevingsplan gevuld wordt en dat dit in goede afstemming en samenwerking gebeurt met en door de verschillende beleidsafdelingen;
 • Je zorgt voor de samenstelling van het projectteam en stuurt deze aan op uitvoering van de deelprojecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het proces van de totstandkoming van het Omgevingsplan;
 • Je zorgt voor een realistische planning om te komen tot één Omgevingsplan.
 • Je maakt collega’s enthousiast over de kansen die de Omgevingswet en het Omgevingsplan bieden;
 • Je stemt af met de ketenpartners (oa. uitvoeringsdiensten).
 • Je zorgt voor de afstemming met de andere sporen van het Opgaveteam maar zorgt er (vooral) ook voor dat inhoudelijke beleidsafdelingen een bijdrage leveren.
 • Zorgt voor het tijdig agenderen van risico’s en onzekerheden in de totstandkoming van het (tijdelijke) Omgevingsplan.

We zoeken jou

 • Je weet van de aankomende Omgevingswet en hoe deze ons werk zal veranderen.
 • Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet en specifiek het instrument Omgevingsplan.
 • Je focust op het behalen van de afgesproken resultaten.
 • Je bent een projectleider die in de geest van de Omgevingswet denkt en werkt!
 • Je weet ook mensen die nog verder af staan van de  Omgevingswet te mobiliseren en motiveren. Als je hierbij soms tegen minder enthousiaste mensen aanloopt, raak jij niet van slag. Wij zoeken iemand die is opgewassen tegen weerstand en kritiek. Iemand die het voortouw neemt, ook bij tegenslagen de energie erin houdt en mensen meeneemt en verbindt  op weg naar het (tijdelijke) Omgevingsplan.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het projectmanagement van wetgevingstrajecten in combinatie met het aansturen van een werkgroep.
 • Je bent in staat ook mensen buiten de projectgroep/werkgroep te motiveren en acties te nemen die nodig zijn om tot één Omgevingsplan te komen.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met het analyseren van de betekenis van de invoering van de Omgevingswet en het vertalen hiervan naar noodzakelijke acties en werkzaamheden.

Daarnaast heb je:

 • Een hbo-/wowerk– en –denkniveau, opgedaan in het ruimtelijk domein.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager.
 • Minimaal 5 jaaraantoonbare ervaring in het ruimtelijk domein;

Wie zijn wij?

Je komt te werken binnen de afdeling Ruimte en Vastgoedontwikkeling bij het Team Juridische Plannen. Vandaar uit neem je deel aan het Opgaveteam Omgevingswet.
Je werkt als Projectleider Omgevingsplan nauw samen met de andere projectleiders (Omgevingsvisie, Initiatieven en Vergunningen en Digitalisering binnen de Opgave Omgevingswet en de opgavemanager) en met collega’s en teamleider van het team Juridische Plannen.

Vacature kenmerken

CategorieOverheid

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Uw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd kan plaatsvinden. In ons privacy statement kunt u nalezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken.

2020-12-09T14:55:53+01:00
Translate »